Obchodní podmínky
k účasti na konferenci CitaKon 2019

 1. Pořadatelem konference je společnost Citace.com, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, kontaktní osoba Zuzana Teplíková, e-mail: zuzana.teplikova@citace.com, telefon: 778 157 127.

 2. Konference CitaKon 2019 se koná dne 20. 3. 2019 od 9:00–17:00 v prostorách Knihovny Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno.

 3. Vstup do prostor konání konference je povolen pouze účastníkům, kteří provedli registraci na webu www.citakon.cz a uhradili registrační poplatek. U vstupu získají konferenční jmenovku se svým jménem a institucí, kterou jsou povinni nosit na viditelném místě. Jmenovka je nepřenosná, pokud tak předem nebylo dohodnuto s pořadateli konference.

 4. Cena za registraci účastníka je 1200 Kč. Registrace je možná nejpozději do 4. 3. 2019.

 5. Registrační poplatek zahrnuje vstup na konferenci, konferenční materiály a občerstvení během přestávek.

 6. Při registraci do 20. 2. 2019 lze využít akce 1+1 zdarma, což znamená, že při zaplacení účastnického poplatku je účastník oprávněn nahlásit druhou osobu, která má vstup zdarma. Tato osoba pak musí být uvedena při registraci nebo nahlášena do 20. 2. 2019 pořadateli konference.

 7. Účastník obdrží na základě registrace výzvu k úhradě na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Po uhrazení částky bude na stejný e-mail odeslán daňový doklad.

 8. Účast na konferenci lze odřeknout nejpozději do 6. 3. 2019 a to písemnou formou na e-mail uvedený v bodu 1, případně na adresu pořadatele. Uhrazená částka bude vrácena po odečtení stornopoplatku ve výši 50 %. Účastník má právo za sebe písemně nahlásit náhradníka. V tom případě se částka nevrací a není účtován ani stornopoplatek. Po 6. 3. 2019 již nelze zaplacenou částku vrátit, ale je možné za sebe nahlásit náhradu.

 9. Dojde-li k úplnému zrušení akce, vyrozumí o této skutečnosti pořadatel účastníky konference. Pokud již účastník řádně zaplatil registrační poplatek, bude mu v takovém případě vrácen na účet, ze kterého prodávající platbu za vstupenku obdržel.

 10. Jakékoliv obchodní aktivity nejsou v prostorách konference účastníkům povoleny, pokud to nebylo předem dohodnuto s pořadateli konference.

 11. Registrací účastník souhlasí s pořizováním fotodokumentace z konference. Svůj souhlas může odvolat v den konání konference u registrace.

V Brně 18. 1. 2019