Program 2019

9:00–10:00
Registrace


10:00–10:15
Úvodní slovo


10:15–12:00
1. blok přednášek

Zuzana Teplíková
Tour de Citace.com

Stáhnout prezentaci

Projedeme se naší společností Citace.com a zastavíme se u jednotlivých produktů a služeb, které vám nabízíme. Navštívíme nejpoužívanější citační manažer českých vysokoškoláků Citace PRO Plus i s jeho doplňky. Pak se přesuneme k na první pohled nenápadné, ale velmi užitečné službě Citace v katalogu a zopakujeme si její výhody. Nakonec dorazíme až k rozrůstající se databázi Pablikado, která nabízí spoustu užitečných elektronických zdrojů nejen ke studiu. Zběžně nahlédneme také do nově vznikající platformy s názvem Digitalo, kterou si mohou instituce plnit vlastním obsahem a zprostředkovávat jej svým uživatelům. Naši tour ukončíme vašimi dotazy k navštíveným destinacím.

Iva Zadražilová
Možnosti portálu Knihovny.cz pro knihovníky

Stáhnout prezentaci

Přesto, že na portále Knihovny.cz je v tuto chvíli dostupných 15 milionů záznamů domácích a 350 milionů záznamů zahraničních zdrojů, portál zdaleka neplní jen funkci databáze. Zapojují se sem nové knihovny, včetně akademických, a uživatelé mají možnost si v nich propojovat své účty. K dispozici jsou různé oborové brány, které umožňují vyhledávat specifikovaný obsah. Po ukončení provozu JIB převzal portál její funkce a ve chvíli, kdy se plně zprovozní i služba Získej, stane se nenahraditelným nástrojem pro každého knihovníka. Uživatelé portálu můžou vyhledávat v obsazích, plných textech, dostanou se k více než 115 000 knih online a co je zásadní, jedním klikem si dokáží zobrazit citace všech dokumentů dostupných v domácích zdrojích. Prezentace stručně představí všechny výše popsané vlastnosti portálu Knihovny.cz, s ohledem je jeho využití knihovnickou komunitou.

Martina Machátová
Kde a jak hledat normy a patenty

Stáhnout prezentaci

Projdeme si základní volně přístupné databáze norem a patentů, ukážeme si v rychlosti vyhledávací možnosti těchto zdrojů. Poznáte zde, kde a jak lze ověřit bibliografické informace o normách a jaké jsou problémy se získáním plných textů norem. Patentové dokumenty přinášejí užitečné informace, které nejsou mnohdy zveřejněny jinou cestou, a bývají často na rozdíl od norem k dispozici zdarma v plném textu.


12:00–13:00
Networkingový oběd


13:00-14:30
2. blok přednášek

Andrea Grigerová
Fonty – jak nás mohou zviditelnit nebo potopit

Stáhnout prezentaci

Jak mohou knihovníci naplno využít svou lásku k písmenkám? Přednáška o tom, jakou moc má výběr fontů na plakáty, brožury i FB příspěvky. Jak to udělat, aby materiály neležely nepovšimnuté, ale zaujaly na první pohled. A jak se vyhnout nudě a základním faux-pas. Dozvíte se, kde fonty vybírat a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak funguje psychologie fontů.

Martina "Heš" Hudečková
Letem copy světem aneb 4 kroky k jedinečnému textu

Stáhnout prezentaci

Jak vytvořit text, který bude čtivý, autentický a vyladěný do posledního detailu? Vydejte se se šperkařkou textů na krasojízdu do copywriterských světů a dalších přidružených tajuplně-kreativních oblastí. Odhalíme společně tajemství chytlavého obsahu, tipy a fígle profi psavců a posvítíme si na nejčastější pravopisné a typografické mizérie.

Radka Veverková
Tvořte letáky a pozvánky jednoduše

Stáhnout prezentaci

Jak vytvořit akcidenční tiskoviny, aby byly zajímavé přitažlivé a korektní? Přednáška zaměřená na tipy a zásady při tvorbě a designu letáků. Dozvíte se v jakých programech pracovat, kde hledat fonty, fotografie nebo vektorovou grafiku. Jaké používat programy online a jak správně tiskoviny ukládat.


14:30–15:00
Networkingová přestávka


15:00–16:30
3. blok přednášek

Lukáš Herout
Vzdělávání pro 21. století

Stáhnout prezentaci

Svět kolem nás se velmi rychle mění. Objevují se nové technologie a přístupy k jejich využívání, které s sebou nesou velkou řadu změn nejen v pracovním, ale i v osobním životě každého z nás. Je však otázkou, zda se dostatečně rychle mění a přizpůsobuje i naše vzdělávání. Učí se děti to, co budou skutečně potřebovat? Víme vůbec, co to vlastně je? A jak tomu mohou pomoci knihovny? Příspěvek nabídne pohled učitele a akademika na současnou podobu našeho vzdělávání a stále důležitější úlohu knihoven v našem vzdělávacím systému.

Ladislava Katrincová
Být IN s Citace PRO Plus

Stáhnout prezentaci

V příspěvku se zaměřím na způsoby seznámení uživatelů s citačním manažerem Citace PRO Plus na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Popíšu Vám, jak jsme zařadili citační manažer do vzdělávací činnosti směrem ke studentům v rámci informační výchovy a konzultačně-poradenské činnosti knihovny s důrazem na výhody, které citační manažer nabízí. V neposlední řadě se zmíním o tom, jak využíváme sociální sítě Facebook a Instagram k propagaci knihovních aktivit, novinek, informačních zdrojů, databází a různých akcí.

Jitka Brandejsová
Deset let s Theses.cz

Stáhnout prezentaci

Uživatelé antiplagiátorských systémů se po novém Odevzdej.cz brzo dočkají i nového systému Theses.cz. Příspěvek odpoví na otázky, k čemu slouží systémy pro kontrolu originality, jak fungují a kdy mohou uživatelé přivést vývojáře k smíchu či pláči. Kromě toho zazní, jakou mají systémy historii, co se během této doby změnilo a jak si systémy poradily s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ("GDPR").