Přednášející 2019

Jitka Brandejsová

Jitka Brandejsová

působí jako manažerka vnějších vztahů a marketingu na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Ve svém příspěvku nám představí projekt Theses.cz, na jehož vývoji se podílí od jeho vzniku.

Andrea Grigerová

Andrea Grigerová

je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Studovala i na École des Sciences Humaines ve Strasbourgu a L´École des Beaux Arts v Lorientu (Bretaň). Po letech praxe na managerských pozicích v nadnárodních společnostech se vrátila zpátky ke kreativní a tvůrčí práci a založila vlastní web www.psychologiefontu.cz, kde učí lidi, jak vybírat a používat fonty tak, aby byly texty autentické a přesvědčivé nejen obsahem, ale i po vizuální stránce.

Lukáš Herout

Lukáš Herout

je absolventem doktorského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Působí jako odborný asistent na České zemědělské univerzitě v Praze, kde se věnuje přípravě budoucích učitelů a specialistů ve vzdělávání. Je členem několika profesních organizací a poradního orgánu ministra zemědělství - Národní rady poradenství a vzdělávání. Profesně se věnuje digitálním technologiím a jejich vyžití ve vzdělávání.

Martina Heš Hudečková

Martina "Heš" Hudečková

je nadšená korektorka, copywriterka a blogerka na rodičovské dovolené. Baví ji tvorba e-booků a věnuje se textovému šperkaření. Její jazyková a stylistická korektura jdou vždycky až na dřeň. Je vášnivá čtenářka, přátelí se s múzami a po večerech píše svůj první román.

Ladislava Katrincová

Ladislava Katrincová

Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře a Školy knihovnických a informačních studií v Bratislavě. Působí ve Slovenské ekonomické knihovně na Ekonomické univerzitě v Bratislavě na oddělení informačních zdrojů. Je jí blízká vzdělávací činnost, kterou v knihovně představují přednášky pro studenty EUBA v rámci informačního vzdělávání, nebo jako koníček ve volném čase výuka cizích jazyků.

Martin Krčál

Martin Krčál

je duchovním otcem projektu Citace.com. Absolvoval Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako odborný asistent. Kromě toho vede v Moravské zemské knihovně tým vyvíjející portál Knihovny.cz. Pravidelně přednáší problematiku citací, plagiátorství a citačních manažerů, knihovníkům, ale také vyučujícím a studentům středních a vysokých škol. Kromě citací ho zajímají technologie, zejména pak výměna dat mezi systémy.

Martina Machátová

Martina Machátová

vystudovala obor vědecké informace a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nejprve se zabývala firemní literaturou a poskytováním informací ze sféry obchodu, managementu a ekonomiky, později se věnovala rešeršní činnosti z oblasti medicíny, přírodních věd a techniky. V současnosti pracuje v Moravské zemské knihovně v Brně jako informátor, garant za normy a sféru průmyslověprávních informací, rešeršér a lektor. Vede workshopy z oblasti citování a vyhledávání odborné literatury v elektronických zdrojích a organizuje školení pro veřejnost k problematice ochrany průmyslového vlastnictví. Rovněž se podílí na tutorování a výuce v kurzech pro knihovníky.

Zuzana Teplíková

Zuzana Teplíková

je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako lektorka angličtiny a manažerka obchodu a marketingu společnosti Citace.com. Příležitostně provádí školení zaměřená na práci s citačním manažerem Citace PRO. Její zálibou je zpěv a homeopatie.

Radka Veverková

Radka Veverková

po střední umělecké škole absolvovala výtvarnou a vizuální tvorbu na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity. V současnosti působí jako učitelka na střední umělecké škole. Celý svůj profesní život se věnuje grafickému designu, příležitostně provádí školení grafiky a designu. Ve volném čase ráda maluje, věnuje se umění, sportu a cestování.

Iva Zadražilová

Iva Zadražilová

je absolventkou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a doktorandem na ÚISK FF UK. V současnosti je zaměstnána jako akademický pracovník na vysoké škole Ambis, kde učí studenty základům práce s informacemi a metodologii odborné práce, a také působí v Moravské zemské knihovně, kde je zodpovědná za vzdělávání knihovníků z celé republiky v práci s portálem Knihovny.cz.