Přednášející

Vojtěch Bruk

Vojtěch Bruk

Vojtěch Bruk je absolventem kombinace oborů Politologie a Bezpečnostně strategická studia na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Zároveň je místopředsedou Zvol si info z. s., kde má v současnosti na starost přednášení pro knihovníky, učitele a širokou veřejnost. Je jedním ze zakladatelů Zvol si info a také spoluautor Nejlepší knihy o Fake news.

Lukáš Herout

Lukáš Herout

je absolventem doktorského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Po 10 letech působení ve vysokém školství, kde se mimo jiné věnoval přípravě budoucích učitelů a specialistů ve vzdělávání nejen v České republice, ale i v zahraničí, se rozhodl k velké životní změně. Od srpna 2019 je ředitelem velké pražské základní školy a zažívá tak české školství z úplně jiného směru. I přes to ho stále neopustily ideály a vize, jak by mělo české „školství budoucnosti“ vypadat.

Veronika Kolínová

Veronika Kolínová

Mgr. Veronika Kolínová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Český jazyk a literatura. Od roku 2017 působí v Univerzitní knihovně Pardubice jako správce Digitální knihovny, podpora pro vědu a výzkum a lektor informačního vzdělání.

David Kudrna

David Kudrna

Designér edukačních aktivit Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Bořitel vzdělávacích stereotypů, který podporuje digitální inovace, ale má rád skutečný svět. Architekt a stavitel nových mostů, které spojují rozpolcené břehy on-line a off-line životů. Šiřitel osobního přesvědčení, že soukromí a bezpečí na internetu jsou hodnoty, o které je třeba pečovat. www.jsemdavid.cz; Twitter: @kudrnadavid

Jiří Pavlík

Jiří Pavlík

Ing. Jiří Pavlík absolvoval v roce 2000 České vysoké učení technické, Fakultu elektrotechnickou. V letech 1995 až 2019 byl zaměstnancem Univerzity Karlovy. Do konce roku 2014 působil na Ústavu výpočetní techniky, kde se věnoval podpoře knihovních systémů, federativní autentizaci, plnotextovým technologiím, multimédiím. O roku 2015 do poloviny roku 2020 působil v Ústřední knihovně Univerzity Karlovy. V současné době pracuje v Národní technické knihovně jako vedoucí akvizice. Od roku 2006 je také členem pracovní skupiny pro podporu Shibboleth při CESNET a administrátorem České akademické federace identit eduID.cz.

Lucie Straková

Lucie Straková

Lucie Straková je právničkou, zabývající se právem duševního vlastnictví a právem informačních technologií. Vystudovala Ph.D. program na Masarykově univerzitě a v současné době působí v advokátní kanceláři Frank Bold advokáti, založila spolek Open Content, zabývající se právem a otevřeností na internetu, a vede českou větev Creative Commons.

Ivo Telec

Ivo Telec

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. je právník se zaměřením na právo duševního vlastnictví. Zabývá se však také právem osobnostním nebo spolkovým a nadačním právem. Je spoluautorem autorského zákona z roku 2000. Společně s Pavlem Tůmou vydal publikaci Autorský zákon: komentář, za niž získal Cenu rektora Masarykovy univerzity za vynikající tvůrčí čin. Působí také jako pedagog na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Zuzana Teplíková

Zuzana Teplíková

je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako lektorka angličtiny a manažerka obchodu a marketingu společnosti Citace.com. Příležitostně provádí školení zaměřená na práci s citačním manažerem Citace PRO. Její zálibou je zpěv a homeopatie.

Iva Zadražilová

Iva Zadražilová

Působí v Moravské zemské knihovně na projektu Knihovny.cz, kde má nastarosti propagaci portálu a školení v knihovnách. Kromě toho vyučuje na soukromé vysoké škole Ambis a je čerstvou držitelkou doktorátu z Univerzity Karlovy.