Řečníci

Monika Macháňová

Monika Macháňová

Monika Macháňová je metodičkou vzdělávání a lektorkou v neziskové organizaci AI Harmony, v rámci které společně s pedagogy a knihovníky hledá příležitosti, jak integrovat umělou inteligenci do školního prostředí i různých oblastí profesního života.

Klára Pirklová

Klára Pirklová

Klára Pirklová je odbornice na technologie ve vzdělávání. Vystudovala informační vědu a knihovnictví v Brně. Aktuálně pracuje jako návrhářka e-learningů na Národním pedagogickém institutu. Mimo jiné pomáhá s rozvojem vesnické knihovny v místě, kde žije.

Michal Černý

Michal Černý

Působí jako zástupce vedoucího katedry informačních studií a knihovnictví v Brně. Odborně se zaměřuje především na fenomén vztahu filosofie informace a výchovy, informační gramotnost, technologie ve vzdělávání a digitální kompetence. Učí na čtyřech fakultách, píše knihy a popularizační i odborné články.

Ivan Srba

Ivan Srba

Ivan Srba je výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. Vo svojom výskume sa venuje umelej inteligencii a jej využitiu v boji proti dezinformáciám a nenávistným prejavom na internete. Má skúsenosti s mnohými medzinárodnými projektami, v rámci ktorých úzko spolupracoval aj so špičkovými univerzitami, akými sú napríklad Harvard University, University of Sheffield či University of Lugano. V súčasnosti je členom exekutívnej rady projektu CEDMO - multidisciplinárneho hubu pôsobiaceho v Českej Republike, na Slovensku a v Poľsku, v rámci ktorého vedie aktivity pre podporenie fact-checkingu a mediálnej gramotnosti pomocou umelej inteligencie.

Nikoleta Nemečkayová

Nikoleta Nemečkayová

Nikoleta Nemečkayová pracuje ako analytička pre Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO) a GLOBSEC. Špecializuje sa na dezinformácie, slobodu médií a strategickú komunikáciu. V minulosti bola súčasťou programu Kremlin Watch a projektu Infosecurity.sk, kde sa venovala proruským dezinformáciám a propagande šírenej v krajinách strednej a východnej Európy.

Pavel Hodál

Pavel Hodál

Jsem učitel žáků a lektor dospělých. Stále hledám co učit a jak to učit. Mám rád Indii, mám rád CLIL, rád využívám technologie při výuce. Myslím si ale, že technologie jsou pouhým prostředkem k vyšším cílům a neměly by být nasazovány samoúčelně. Mimo to, že učím informatiku a přírodopis na základní škole, mám rád i zeměpis a často přemýšlím, co je vlastně jeho obsahem. Pouhý seznam geografických faktů to určitě není.

Jsem certifikovaný Google trenér a Google technologie školím, učím a aktivně používám. Píšu na web www.tybrdo.cz o výuce a také o Indii.

Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

Ve firmě Citace.com pracuje jako koordinátor vzdělávání a je jedním z hlavních lektorů stejnojmenné společnosti. Je absolventem katedry Informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Problematiku citací a plagiátorství vnímá jako důležitá témata a svým přístupem se snaží tyto poznatky předávat zajímavou a neokoukanou formou.

Martin Krčál

Martin Krčál

Martin Krčál je spoluautorem projektu Citace.com a aktuálně jedním z jednatelů stejnojmenné společnosti, která se specializuje na vývoj citačního manažeru Citace PRO a dalších nástrojů pro akademickou sféru. Absolvoval Katedru informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako asistent. V roce 2022 dokončil doktorské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě toho vede v Moravské zemské knihovně tým vyvíjející portál Knihovny.cz a Sekci on-line služeb a digitalizace. Pravidelně přednáší problematiku citací, plagiátorství a citačních manažerů, knihovníkům, ale také vyučujícím a studentům středních a vysokých škol. Kromě citací ho zajímají technologie, zejména pak výměna dat mezi systémy.

Markéta Kytnerová

Markéta Kytnerová

Je absolventkou KISK FF MU v Brně. V současné době pracuje v Areálové knihovně FEKT VUT, kde se mimo jiné zabývá informačním vzděláváním a také spolupracuje se společností Citace.com jako technická podpora a lektor. Vzdělávání jí baví a ráda hledá nové výzvy.

Henrieta Gábrišová

Henrieta Gábrišová

Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde študovala dejiny umenia a žurnalistiku, neskôr aj Informačnú vedu na Katedre knižničnej a informačnej vedy. V tíme spoločnosti Citace.com je od roku 2020, kde má na starosti komunikáciu so slovenskými zákazníkmi a informačné vzdelávanie. Myslím si, že problematika citovania a plagiátorstva je stále veľmi dôležitou témou a informačné vzdelávanie so zapojením učiacich knihovníkov je potrebné podporovať a dostať na pôdu knižníc, ale aj univerzít, vysokých a stredných škôl.

Miroslav Gajda

Miroslav Gajda

Spoluautor projektu Citace.com a aktuálně jedním z jednatelů stejnojmenné společnosti. Vystudoval obor Aplikované informatika se specializací na informační systémy na Masarykově univerzitě v Brně. Ve firmě Citace.com působí od roku 2015 na pozici vedení vývoje a marketingu. Jeho posláním je vytvářet prostředí ve svých firmách, které přispívá k tomu, aby se jeho kolegové rozvíjeli, využívali své silné stránky naplno a dosahovali mimořádných výsledků bez toho, aby je to nepřestalo bavit.

Kateřina Krčálová Konečná

Kateřina Krčálová Konečná

Vystudovala jsem obor vědecké informace a knihovnictví na Filozofické fakultě MU v Brně, později jsem ještě absolvovala bakalářské studium práva mezinárodního obchodu na Právnické fakultě MU. Celý svůj profesní život pracuji v odborných a specializovaných knihovnách. Pět let jsem vyučovala právo pro knihovníky na FF MU. Z knihovnické práce mě nejvíce baví hledání informací a rešerše. Ve společnosti Citace.com řeším agendu spojenou s uzavíráním obchodních smluv, řízením obchodu, fakturací a péčí o zákazníky. Svůj volný čas vyplňuji nejčastěji sebevzděláváním, knihami a cestováním.