Řečníci

Václav Maněna

Václav Maněna

Středoškolský učitel, lektor, ajťák a jůtůber. Má dlouholeté a praktické zkušenosti s e-learningem, online vzděláváním a smysluplným využíváním technologií ve výuce. Prošel mnoha slepými uličkami a udělal spoustu chyb o které se rád dělí s ostatními.

Andrea Hrčková

Andrea Hrčková

Andrea works as a senior researcher in KINIT (Kempelen Institute of Intelligent Technologies) in the Web and User Data Processing team. Her research is focussed on analysis and characterization of misinformation in online environments, besides that, she is mostly involved in user research and data quality for designing human-centered artificial intelligence systems. Andrea holds a PhD in Library and Information Science from Comenius University in Bratislava, where she worked as a research assistant focussed on search engine optimization, library marketing, new media and information organization.

Markéta Homolková

Markéta Homolková

Markéta Homolková vystudovala jednooborovou psychologii na FSS MUNI. V Replug me je už 4 rokem, a jejíma rukama prošlo za tu dobu už okolo 8 000 dětí a 2 000 dospělých. Realizuje pro ně programy se zaměřením na nalezení digitální rovnováhy, porozumění užívání technologií a nastavování nových návyků.

Jan Skůpa

Jan Skůpa

Působí v Ústřední knihovně VUT v Brně na pozici správce institucionálního repozitáře, je členem pracovní skupiny Open Science při AKVŠ. Na VUT v Brně se stará o nejen o správných chod repozitáře, Digitální knihovny VUT, ale rozvíjí také problematiku otevřeného publikování a v poslední době i výzkumných dat a celé otevřené vědy na VUT, nejen pořádáním školení nebo individuálními konzultacemi.

Markéta Bočková

Markéta Bočková

Markéta Bočková je vedoucí Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a členka Výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol. Kromě běžných provozních radostí se zajímá o téma daty řízených knihoven a designu informačních služeb.

Lucie Smolka

Lucie Smolka

Lucie Smolka je advokátka a vede českou divizi Creative Commons. Ve své praxi se pod značkou Lawado | law of ideas specializuje na právo myšlenek – právo moderních technologií a duševního vlastnictví. O těchto tématech také často přednáší, školí a publikuje. Výzkumem práva a moderních technologií se zabývá ve spolku Open Content a aspekty otevřenosti a digitalizace v Otevřených městech.

Lukáš Plch

Lukáš Plch

Je absolventem Katedry Informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v současnosti pracuje v Knihovně univerzitního kampusu na téže univerzitě. Zabývá se informačním vzděláváním od roku 2010, specializuje se zejména na informační podporu vědy a výzkumu a sám je doktorandem na Ústavu pedagogických věd MU.

Holbikova

Ludmila Holbíková

Knihovnice, lektorka. Od roku 2000 pracuje v Masarykově veřejné knihovně Vsetín, posledních pár let na dětském oddělení knihovny. Kromě běžné činnosti v knihovně se věnuje přípravám besed, lekcí, programů, které jsou zaměřené na mediální gramotnost, hlavně bezpečnost na síti. Neustále se vzdělává a zdokonaluje nejen v tématech mediální gramotnosti.

Hubatkova-Selucka

Helena Hubatková Selucká

Je absolventkou magisterského studia na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MU a studia pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky, pedagog volného času. Ve své knihovnické praxi se zaměřuje na podporu mediální a informační gramotnosti napříč širokým spektrem posluchačů, od dětí, přes dospělé se specifickými potřebami až po knihovníky.

Liskova

Tereza Lišková

Je absolventkou Studia nových médií na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a Mediálních studií a žurnalistiky na FSS MU. V Nadaci OSF pracuje jako koordinátorka programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím, který se zaměřuje na podporu knihoven, s důrazem na jejich vzdělávací a komunitní roli. V úzké spolupráci s knihovnickou obcí v rámci toho programu poslední 2 roky rozvíjíme oblast mediálního vzdělávání. Ve své novinářské praxi se zaměřuje na kulturní publicistiku na stanici ČRo Vltava.

Martin Krčál

Martin Krčál

Martin krčál je spoluautorem projektu Citace.com a aktuálně jedním z jednatelů stejnojmenné společnosti, která se specializuje na vývoj citačního manažeru Citace PRO a dalších nástrojů pro akademickou sféru. Absolvoval Katedru informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako asistent. V roce 2022 dokončil doktorské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě toho vede v Moravské zemské knihovně tým vyvíjející portál Knihovny.cz a Sekci on-line služeb a digitalizace. Pravidelně přednáší problematiku citací, plagiátorství a citačních manažerů, knihovníkům, ale také vyučujícím a studentům středních a vysokých škol. Kromě citací ho zajímají technologie, zejména pak výměna dat mezi systémy.

Markéta Kytnerová

Markéta Kytnerová

Je absolventkou KISK FF MU v Brně. V současné době pracuje v Areálové knihovně FEKT VUT, kde se mimo jiné zabývá informačním vzděláváním a také spolupracuje se společností Citace.com jako technická podpora a lektor. Vzdělávání jí baví a ráda hledá nové výzvy.

Henrieta Gábrišová

Henrieta Gábrišová

Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde študovala dejiny umenia a žurnalistiku, neskôr aj Informačnú vedu na Katedre knižničnej a informačnej vedy. V tíme spoločnosti Citace.com je od roku 2020, kde má na starosti komunikáciu so slovenskými zákazníkmi a informačné vzdelávanie. Myslím si, že problematika citovania a plagiátorstva je stále veľmi dôležitou témou a informačné vzdelávanie so zapojením učiacich knihovníkov je potrebné podporovať a dostať na pôdu knižníc, ale aj univerzít, vysokých a stredných škôl.

Miroslav Gajda

Miroslav Gajda

Spoluautor projektu Citace.com a aktuálně jedním z jednatelů stejnojmenné společnosti. Vystudoval obor Aplikované informatika se specializací na informační systémy na Masarykově univerzitě v Brně. Ve firmě Citace.com působí od roku 2015 na pozici vedení vývoje a marketingu. Jeho posláním je vytvářet prostředí ve svých firmách, které přispívá k tomu, aby se jeho kolegové rozvíjeli, využívali své silné stránky naplno a dosahovali mimořádných výsledků bez toho, aby je to nepřestalo bavit.

Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

Je absolventem katedry Informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a koordinátorem vzdělávání v týmu společnosti citace.com. Problematiku citací a plagiátorství vnímá jako důležitá témata, o kterých rád rozvíří debatu, a předá nové poznatky.