Program workshopů

13:30–14:00
Registrace
 
14:00–15:30
Blok A: Licence a predátorské časopisy

Licenční podmínky a jejich užití v praxi

Lucie Smolka

Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět o fungování nástroje Creative Commons, typech licencní a rozdílech mezi citováním a užíváním děl zveřejněných pod Creative Commons. Kdy mohu licenci Creative Commons využít? Jak správně uvést původ? Proč je dobré licence znát a využívat? To vše se dozvíte a vyzkoušíte si na workshopu.

Blok B: Mediální gramotnost

Mediální gramotnost, aneb jak učit děti orientovat se v mediální džungli

Ludmila Holbíková ve spolupráci s Jeden svět na školách

Média prostupují všemi sférami našeho života a čerpáme z nich většinu informací. Rozvoj digitálních technologií klade na všechny, kteří se chtějí v mediálním světě orientovat a sebejistě pohybovat, stále vyšší nároky. Jak samostatně vyhledávat potřebné informace? Jak odlišit důvěryhodná mediální sdělení založené na faktech od těch manipulativních a lživých? Jaký vliv mají média a sociální sítě na nás a naše rozhodování? Kde jsou hranice závislosti na sociálních sítích? Vzdělávací program Jeden svět na školách> nabízí širokou škálu vzdělávacích a výukových materiálů, které vám pomůžou na tyto a další otázky najít odpovědi. Během workshopu vám představíme způsoby, jak u dětí a žáků rozvíjet mediální gramotnost, klíčovou kompetenci pro život v 21. století.


15:30–16:00
Přestávka
16:00–17:30
Blok A: Licence a predátorské časopisy

Predátorské časopisy, rizika otevřeného publikování

Lukáš Plch

V průběhu workshopu se zamyslíme nad pro a proti při rozpoznávání predátorských časopisů a vysvětlíme si, proč je opravdu zcela nezbytná účast vědce při hodnocení časopisu. Ukážeme si na praktických příkladech formální kritéria hodnocení a ty nejzávažnější znaky predátorských časopisů s tím, jak je odhalit. Řeč přijde i na časopisy spadající do tzn. šedé zóny, aneb není predátor jako predátor.

Blok B: Mediální gramotnost

Mediální gramotnost, aneb jak efektivně mohou knihovníci komunikovat s uživateli na poli dezinformací

Helena Hubatková Selucká a Tereza Lišková

Netřeba obšírně mluvit o tom, jaký význam mají digitální kompetence v současném světě. Jaká jsou ale předpoklady a zkušenosti učících knihovníků, pedagogů s digitálními kompetencemi pro 21. století –⁠ v osobním či pracovním pojetí? V první části workshopu budou účastníci hledat odpovědi právě na tyto otázky. Ve druhé části napojíme nově získané znalosti a dovednosti na aktuální dění na poli dezinformací a mediálního vzdělávání. Zaměříme se na trendy a užitečné zdroje inspirace.


17:30–18:00
Zakončení dne