Program Citakon 2022

9:00–9:30
Registrace


9:30–9:45
Úvodní slovo


9:45–11:00
1. blok přednášek

Henrieta Gábrišová
Novinky v Citace.com

Stáhnout prezentaci

Tešíme sa, že citačný manažér Citace PRO má svojich priaznivcov v Čechách, aj na Slovensku a dúfame, že stále budú školy a univerzity, ktoré chcú poskytovať pre svojich používateľov aj nástroje na podporu citovania a prácu s citáciami. My preto chceme neustále vylepšovať prostredie citačného manažéra Citace PRO a jeho funkcionalitu tak, aby bola používateľsky príjemná a ponúkala čo najviac možností - či už pri práci so samotnou citáciou (napr. usporiadanie a zdieľanie priečinkov, zdieľanie citácií v pracovnom tíme), alebo pri používaní doplnkov do textového editora Word, alebo prehliadačov, ktoré s citačným manažérom spolupracujú.

Lukáš Konečný
Vzdělávací aktivity Citace.com

Stáhnout prezentaci

Věděli jste, že naše společnost nabízí i vzdělávací kurzy? Seznamte se s pestrou nabídkou seminářů jak pro vysoké školy, tak i pro střední školy. Představíme Vám nově vytvořený kurz pro střední školy dotýkající se témat citování a plagiátorství a jakým způsobem jej mohou školy využívat. Podíváme se také na zajímavá data z uplynulých měsíců tohoto roku z hlediska našich vzdělávacích kurzů.

Martin Krčál, Markéta Kytnerová
Co přinese nová norma ČSN ISO 690

Stáhnout prezentaci

V minulém roce byla vydána nová norma ČSN ISO 690, která se v současnosti překládá do češtiny. Máme možnost být u její přípravy a zkusíme Vám zprostředkovat, jaké změny nová norma přináší, v čem se liší od předchozí verze a jak se díky ní bude muset proměnit citační manažer Citace PRO.


11:00–11:30
Networkingová přestávka


11:30-13:00
2. blok přednášek

Ján Markoš
Kritické myslenie ako životný štýl

Stáhnout prezentaci

Kritické myslenie je schopnosť rozlišovať kvalitu informácií. A keďže informácií okolo nás je stále viac, kritické myslenie sa musí postupne stať čímsi každodenným, obyčajným a prirodzeným, podobne ako umývanie si rúk pred jedlom. Napokon, práve tak ako je umývanie rúk kľúčové v prostredí plnom vírusov, je i kritické myslenie potrebné práve dnes, keď je internet zahltený dezinformáciami a manipuláciou.

V prednáške predstavíme kritické myslenie súčasť životného štýlu moderného človeka: ako súbor nástrojov, ktoré sa dajú nacvičiť a potom dennodenne používať. Budeme tiež hovoriť o kľúčovej úlohe ľudí, ktorí s informáciami pracujú profesionálne, a teda dokážu ku kritickému mysleniu priviesť i ostatných.

Veronika Batelková
Zvol si info – mediální gramotnost do knihoven

Stáhnout prezentaci

Ve svém příspěvku Veronika promluví o propojení mediální a informační gramotnosti a navrhne, jak je s tímto tématem možné pracovat v prostředí knihoven. Zároveň představí svou organizaci Zvol si info a její vzdělávací programy. Nastíní také možnou spolupráci na mediálních programech pro knihovny.


13:00–14:30
Networkingový oběd


14:30–16:00
3. blok přednášek

David Kudrna
Kybernetická bezpečnost přeložená do lidštiny

Pojem „kybernetická bezpečnost“ bývá pro uživatele digitálních technologií a internetu abstraktní. Co to je? Jak to vypadá? Jak to funguje? A týká se mě to vůbec? Koluje kolem ní také mnoho mýtů. Proto ji uživatelé leckdy podceňují. Jsou si jistí, že mají vše pod kontrolou. Jenže opak může být pravdou. Pojďme objevovat překvapení. Začít můžeme třeba tím, že úspěšný kybernetický útok může začít i dokumentem Word.

Iva Zadražilová
Jak dostat citace mezi uživatele: zkušenosti z Ambisu

Stáhnout prezentaci

Má vaše instituce k dispozici citační manažer Citace PRO Plus? Víte, kolik studentů či čtenářů jej zná a umí s ním pracovat? Přemýšlíte, jak dostat informace o citacích mezi uživatele? Inspirujte se příspěvkem, který vám ukáže, jak se během dvou let stala vysoká škola Ambis jednou ze tří institucí, které vykazují nejvyšší využívanost tohoto nástroje v rámci České republiky.

Beáta Bellérová a Daniela Džuganová
Študenti a informačné vzdelávanie

Stáhnout prezentaci

Autorky predkladajú vybrané výsledky prieskumu, ktorý v októbri 2021 zorganizovala Slovenská asociácia knižníc. Knižnice z celého Slovenska zisťovali postoje mladých ľudí k službám a aktivitám knižníc a tiež ich informačné správanie. Na základe odpovedí viac ako 1 300 respondentov získali knižnice spätnú väzbu, ktorá by im mala pomôcť adresnejšie poskytovať informačné vzdelávanie (zamerať sa na témy, ktoré sú pre mladých ľudí relevantné) a argumentovať smerom k zriaďovateľom potrebu informačného vzdelávania ako zásadnej agendy všetkých typov knižníc. Príspevok sa osobitne zameria na názory mladých ľudí na overovanie kvality informačných zdrojov, citovanie a ich postoje k vzdelávaniu v tejto oblasti.


16:00–16:15
Zakončení konference